3.7.2014

Slovníček pojmů

Dnes vám přinášíme slovníček pojmů ze světa krbů. Doufáme, že vám pomůže při výběru krbů nebo krbových vložek. Víme ale, že jenom slovníček pojmů k výběru správného krbu nestačí, Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi se budeme věnovat každému vašemu dotazu a zkušený personál vás provede pořízením krbu od první prohlídky, přes technické parametry, volbu designu až po finální stavbu krbu.

Air Wash systém

Air Wash systém se postará o čisté dveřní sklo. Podstata tohoto čistění spočívá v mytí (oplachování) předehřátým vzduchem, které se využívá jak u krbových kamen, tak u krbových vložek. Proud horkého vzduchu podél celé plochy skla vytváří mikro vrstvu, přes kterou se kreosot (dehet) ke sklu nedostane. Čisté sklo po celou dobu hoření umožňuje nerušený výhled do krbu nebo kamen. 

Eco-Boost

Eco-Boost zajišťuje šetrnější a ekologičtější spalování, a to více jak o 80 % a až 30-50 % snižuje spotřebu dřeva. Technologie zajistí plamen až na 16 hodin a popel se vynáší maximálně dvakrát do měsíce.

EPA

EPA je Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency zkráceně EPA či USEPA), mimo jiné vydává certifikaci o množství vypouštěných zplodin z kamen a množství emisí v ovzduší (stará kamna vypouštějí až 50 gramů zplodin, nová 2-7 gramů).

EBT systém

Extended Burn Technology (ETB), což je patentovaná technologie prodlouženého hoření, je dostupná u krbových kamen Pacific Energy řady Summit. Princip spočívá v regulovaném přívodu vzduchu, díky kterému vydrží kamna vyhřátá celou noc. Ráno stačí jen přiložit, aby oheň znovu vzplál.

CB (Clean Burn)

CB je znám též jako čisté hoření či čisté spalování dřeva. Jedná se o dvoukomorové spalování s využitím veškeré energie, která se nachází ve spalovaném dřevě a zároveň je šetrné k životnímu prostředí (spaluje se až 90 % plynů a prachových částic při teplotě nad 600°C). Princip čistého spalování spočívá v přívodu vzduchu (v dolní nebo zadní část krbu), který se předehřeje v meziplášti a díky propracovanému systému je přiváděn nad topeniště. V topeništi se setkává čerstvě přiváděný vzduch s kouřovými plyny a tím vzniká sekundární spalování.

Jednoplášťové krbové vložky

Jednoplášťové krbové vložky se sice pomalu rozehřívají, za to mají větší akumulační schopnost a pro rozvod teplého vzduchu není potřeba ventilátor. Při obestavě se vložka nepřehřívá, je vhodná pro teplovzdušné vytápění a má nižší pořizovací náklady.

Dvouplášťové krbové vložky

Tyto krbové vložky jsou s vystýlkou (šamot, litina...), vzduch se ohřívá mezi dvěma plášti, k šíření tepla je vhodný ventilátor a teplo je dále rozváděno i do dalších místností.

Primární spalování

Dřevo hoří na povrchu a několik centimetrů nad ním, objevuje se především při zatápění, kdy primární vzduch přichází přes popelník s roštem.

Sekundární spalování

Jedná se o druh vzplanutí a spalování zplodin. Pokud by se plyny ze dřeva nespálily, unikaly by komínem, čímž by se zvýšilo znečištění ovzduší a snížila výkonnost kamen.

Výměník

Slouží k přenosu energie. U krbových vložek a kamen převádí teplo od zdroje (spotřebiče), například do otopného systému.

Cech kamnářů

Zajišťuje vzdělání a znalosti členům cechu, aby je mohli následně předat svým zákazníkům v podobě stále se zvyšující úrovně odvedených prací.

 Chci vědět více