Automatická regulace hoření

Do naší nabídky spadá také automatická regulace hoření. Nabízíme jak regulátory s teplotním čidlem spalin, tak i s možností postupného uzavírání klapky centrálního přívodu vzduchu na základě času.

Automatickou regulaci je možné použít do všech typů krbů, krbových kamen a topenišť. Díky automatické regulaci hoření se snižují náklady v desítkách procent, proto se investice do regulačního systému brzy vrátí.

Co je smyslem regulace hoření

Smyslem regulace hoření je optimalizace hořícího procesu, která je řízená mikroprocesorovou jednotkou. Tím se upravuje množství vzduchu v ohništi, teplota spalin a hoření se pohybuje na takové úrovni, aby byla energie maximálně využita a přebytky neunikaly do komínu.

Výhody automatické regulace hoření

Výhody automatické regulace hoření spočívají především v celkové úspoře nákladů a tepelné energie až 30%. Regulátor prodlužuje proces hoření, zabraňuje přetopení topného systému, zvyšuje životnost, bezpečnost i účinnost topného systému, klesá spotřeba paliva a pokud je v ohništi málo paliva, signalizuje potřebu přiložení, aby úroveň hoření byla stabilní. Také se o třetinu až o polovinu prodlužuje doba hoření.

   

TIMPEX a typy automatických regulací hoření

Výrobce TIMPEX stále pracuje na vývoji svých výrobků. Proto můžeme vybírat regulátory podle typu určení: jedná se o automatickou regulaci hoření (je vhodná pro všechny typy topenišť a cílem je zvýšení účinnosti spalovacího procesu) a automatickou regulaci hoření s možností další regulace (kromě výše uvedeného toto zařízení umožňuje ovládat další systémy, např. ventilátory, teplovodní vytápění, čerpadla aj.).

Dále je možné rozhodovat se na základě konstrukce, kdy se jedná o jednokrabicové nebo dvoukrabicové typy (jedna krabice je řídící, druhá obsahuje displej).