Krby s výměníkem

krbová vložka Brunner

Pokud plánujete využívat krb k vytápění celého domu, jsou pro vás krbové vložky s teplovodním výměníkem jednou z možných alternativ. Tyto krbové vložky kombinují teplovzdušný přenos tepla a přenos tepla prostřednictvím vodního média. Druhou alternativou je teplovzdušný krb, který využívá pro přenos tepla soustavu vzduchových rozvodů a ventilátorů, které rozhání teplý vzduch po celém domě. Nevýhodou teplovzdušných krbů je šíření prachu, hluku a také fakt, že systém přestává účinkovat ihned po vyhasnutí krbové vložky. 

Krbové vložky s výměníkem

Základ pro krby s teplovodním výměníkem tvoří patřičná krbová vložka. Na trhu se můžete setkat se dvěma typy těchto vložek. U prvního z nich je výměník umístěn buď v dvojitém plášti vložky nebo přímo v topeništi a tvoří jej soustava potrubí, skrz které protéká voda a ohřívá se. Druhý typ vložek využívá výměník umístěný na odvodu spalin. Na základě našich zkušeností doporučujeme první typ, jelikož v druhém případě dochází u drtivé většiny vložek k nadměrnému schlazení spalin v kouřovodu, což vede ke zhoršenému tahu komína a také k výrazně většímu dehtování jak komína, tak samotné krbové vložky. Avšak ani krbové vložky s výměníkem v plášti či topeništi nejsou dokonalé.

K dosažení vysoké účinnosti spalování je důležitá teplota uvnitř spalovací komory, která by se v ideálním případě měla pohybovat okolo 700 ºC. Té je mimo jiné dosaženo díky přivádění vzduchu předehřátého na cca 500 ºC do prostoru topeniště. Díky těmto vysokým teplotám dochází ke spalování uvolněných plynů a nečistot obsažených v kouři, což krom vysoké účinnosti přináší také velmi nízké emisní limity. Výše popsaný způsob spalování se odborně nazývá pyrolýza. Teplovodní výměník v krbové vložce pak odebírá část vyprodukovaného tepla a tím defacto ochlazuje spalovací komoru, což může mít za následek sníženou účinnost hoření. Proto doporučujeme kontultovat výběr krbové vložky se zkušeným kamnářem či krbařem, jelikož ne vždy platí, že nejdražší = nejlepší řešení. 

Krbové vložky s výměníkem a bezpečnost

Pokud plánujete stavbu krbu s teplovodním výměníkem, důrazně doporučujeme využít služeb zkušeného topenáře či krbaře. Pro bezpečný provoz je nutné prohlédnout celou topnou soustavu a prověřit, zda nemůže dojít například k zamrznutí některých částí potrubí, což by znemožnilo cirkulaci vody uvnitř soustavy. V důsledku takového zamrznutí by se voda v soustavě začala vařit, nárazově by zvýšila svůj objem a došlo by k explozi! Soustavu je také nutné vybavit dalšími bezpečnostními prvky, jako je kupříkladu záložní zdroj pro oběhové čerpadlo, který se postará o jeho napájení a cirkulaci vody i v případě výpadku elektřiny. Dalším bezpečnostním prvkem je pak vychlazovací smyčka či bezpečnostní ventil, který zabraňuje přehřátí topné soustavy. 

Mohlo by vás zajímat

Informace z Wikipedie 
Desatero našich výhod
Krbové vložky s výměníkem v e-shopu
Krbová kamna s výměníkem

 

Dimenzování krbů s výměníkem

Pro dosažení optimální tepelné pohody v místnosti s krbem i ve všech dalších vytápěných částech domu je velmi důležité správné nadimenzování celé topné soustavy. Podíl předávaného tepla do vody se u jednotlivých výrobců i modelů liší a proto je důležité vybírat opravdu pečlivě. V opačném případě totiž může dojít například k přetápění místnosti s krbem. Mezi výkonem předávaným do vody a do vzduchu platí přímá úměra. Tedy, čím vyšší je výkon předávaný do vody, tím vyšší je také výkon předávaný do vzduchu.

Krby s výměníkem a akumulační nádrží

Pokud to dispozice vašeho domu umožňuje, doporučujeme ke krbu s teplovodním výměníkem instalovat také akumulační nádrž a to například v technické místnosti. Akumulační nádrž umožňuje uchovat ohřátou vodu z výměníku a využít jí nejen pro vytápění, ale třeba i sprchování. Další výhodou je možnost ovlivnit tepelnou pohodu uvnitř vašeho domu tím, že přebytečné teplo uchováte právě v akumulační nádrži. Ani tím ale výhody nekončí. Tou poslední výhodou je, že uvnitř vašeho domu zůstane teplo i po vyhasnutí krbu. Doba vyhřívání je pak odvislá od objemu akumulační nádrže.

Krby s výměníkem a nízkoenergetické domy

Dnešní nízkoenergetické a pasivní domy mají velmi nízké tepelné ztráty a snadno se stane, že i kamna či krb s nízkým výkonem je mohou snadno přetopit. Právě v takových případech je velmi vhodné použít krb s výměníkem a akumulační nádrží, která umožní část vyprodukovaného tepla uchovat a postupně uvolňovat tak, aby v každé místnosti vašeho domu bylo příjemné teplo. 

S výběrem vložky vám poradíme v Pečkách

V prodejně v Pečkách vám rádi poradíme s výběrem, vypočítáme tepelné ztráty a spočítáme vám potřebný výkon pro váš dům. Součástí prodejny je i rozsáhlá expozice, proto vám na místě můžeme krby i krbové vložky s výměníkem rovnou předvést. Naši kamnáři disponují potřebnými zkušenostmi i znalostmi, které jsou podloženy řadou školení a získaných certifikátů.